รายการ ฟุตบอล ทีมชาย  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     คู่ที่ 19
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 15:00 .
สนาม
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
4
16
5
3
9
7
18
13
15
10
14
11
8
จันทบุรี
จันทบุรี
2
4
11
10
19
2
5
1
23
7
12
13
21
ชลบุรี
ชลบุรี