รายการ บริดจ์ ทีมหญิง  
รอบที่ 5    สาย A     .None
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 11:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
13
สงขลา
สงขลา
16
ราชบุรี
ราชบุรี