รายการ บริดจ์ ทีมหญิง  
รอบที่ 4    สาย B     .None
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
19
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
20
เชียงใหม่
เชียงใหม่