รายการ บริดจ์ ทีมหญิง  
รอบที่ 4    สาย A     .None
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
16
ราชบุรี
ราชบุรี
18
สระบุรี
สระบุรี