รายการ บริดจ์ ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  
รอบที่ 5    สาย A     .None
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 11:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
5
สระบุรี
สระบุรี
6
เชียงใหม่
เชียงใหม่