รายการ บริดจ์ ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  
รอบที่ 4    สาย A     .None
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
4
สงขลา
สงขลา
6
เชียงใหม่
เชียงใหม่