รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง (อุปกรณ์บอล)  
รอบสะสมคะแนน    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 14:30 .
สนาม
โรงเรียนสารภีพิทยาคม

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
2
นนทบุรี
นนทบุรี
3
ราชบุรี
ราชบุรี
4
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
6
ปทุมธานี
ปทุมธานี
7
ปทุมธานี
ปทุมธานี
8
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
9
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10
นนทบุรี
นนทบุรี
11
เชียงใหม่
เชียงใหม่
12
ปทุมธานี
ปทุมธานี
13
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
14
ชลบุรี
ชลบุรี
15
นครราชสีมา
นครราชสีมา
16
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
17
นครปฐม
นครปฐม
18
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
19
เชียงใหม่
เชียงใหม่
20
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
21
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
22
จันทบุรี
จันทบุรี
23
ชลบุรี
ชลบุรี
24
นครปฐม
นครปฐม
25
นครปฐม
นครปฐม
26
ชลบุรี
ชลบุรี
27
นนทบุรี
นนทบุรี
28
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
29
เชียงใหม่
เชียงใหม่