รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง (อุปกรณ์ห่วง)  
รอบสะสมคะแนน    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 10:00 .
สนาม
โรงเรียนสารภีพิทยาคม

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
ปทุมธานี
ปทุมธานี
2
ชลบุรี
ชลบุรี
3
นครปฐม
นครปฐม
4
จันทบุรี
จันทบุรี
5
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
6
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
7
ราชบุรี
ราชบุรี
8
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
9
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
10
นนทบุรี
นนทบุรี
11
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
12
เชียงใหม่
เชียงใหม่
13
นครราชสีมา
นครราชสีมา
14
นครปฐม
นครปฐม
15
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
16
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
17
นนทบุรี
นนทบุรี
18
นนทบุรี
นนทบุรี
19
เชียงใหม่
เชียงใหม่
20
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
21
นครปฐม
นครปฐม
22
ปทุมธานี
ปทุมธานี
23
ชลบุรี
ชลบุรี
24
ชลบุรี
ชลบุรี
25
ปทุมธานี
ปทุมธานี
26
เชียงใหม่
เชียงใหม่
27
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
28
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
29
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร