รายการ ฟุตบอล ทีมหญิง  
รอบแรก    สาย B     คู่ที่ 20
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 15:00 .
สนาม
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
1
14
9
7
5
6
12
10
4
8
3
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
17
1
10
13
14
2
8
7
16
5
11
เชียงใหม่
เชียงใหม่