รายการ ฟุตบอล ทีมชาย  
รอบสอง    สาย ง     คู่ที่ 16
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 15:00 .
สนาม
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
19
24
2
4
1
10
25
13
16
7
12
6
23
21
11
22
3
17
นนทบุรี
นนทบุรี
2
2
9
18
1
12
5
14
8
16
4
3
15
7
13
17
6
10
11
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร