รายการ ฟุตบอล ทีมชาย  
รอบสอง    สาย ค     คู่ที่ 15
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 13:00 .
สนาม
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
1
24
10
16
8
14
7
11
19
23
9
2
12
18
17
5
6
ภูเก็ต
ภูเก็ต
2
16
13
4
15
3
7
14
8
12
11
6
18
2
17
10
5
ชุมพร
ชุมพร