รายการ บริดจ์ ทีมหญิง  
รอบที่ 3    สาย B     .None
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 16:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
21
พิษณุโลก
พิษณุโลก
24
ปทุมธานี
ปทุมธานี