รายการ บริดจ์ ทีมหญิง  
รอบที่ 3    สาย A     .None
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 16:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
14
ชุมพร
ชุมพร
16
ราชบุรี
ราชบุรี