รายการ บริดจ์ ทีมหญิง  
รอบที่ 2    สาย A     .None
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 14:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
13
สงขลา
สงขลา
15
ภูเก็ต
ภูเก็ต