รายการ บริดจ์ ทีมหญิง  
รอบที่ 1    สาย B     .None
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 11:15 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
19
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
24
ปทุมธานี
ปทุมธานี