รายการ บริดจ์ ทีมหญิง  
รอบที่ 1    สาย A     .None
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 11:15 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
14
ชุมพร
ชุมพร
17
ขอนแก่น
ขอนแก่น