รายการ บริดจ์ ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  
รอบที่ 2    สาย B     .None
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 14:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
8
นครปฐม
นครปฐม
12
ขอนแก่น
ขอนแก่น