รายการ เรือพาย เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิง  
รอบรองชนะเลิศ    ไม่ระบุ     Heat 1
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 08:45 .
สนาม
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
น่าน
น่าน
2
ลำพูน
ลำพูน
3
เชียงใหม่
เชียงใหม่
4
นครราชสีมา
นครราชสีมา