รายการ บริดจ์ ทีมผสม  
รอบที่ 5    สาย A     .None
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
นนทบุรี
นนทบุรี
4
สงขลา
สงขลา