รายการ บริดจ์ ทีมผสม  
รอบที่ 4    สาย A     .None
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 15:45 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
3
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ