รายการ บริดจ์ ทีมผสม  
รอบที่ 3    สาย A     .None
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 13:45 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
นนทบุรี
นนทบุรี
5
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ