รายการ บริดจ์ ทีมผสม  
รอบที่ 2    สาย B     .None
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 11:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
10
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
11
ขอนแก่น
ขอนแก่น