รายการ บริดจ์ ทีมผสม  
รอบที่ 2    สาย A     .None
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 11:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
นนทบุรี
นนทบุรี
3
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร