รายการ บริดจ์ ทีมผสม  
รอบที่ 1    สาย B     .None
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
7
ชุมพร
ชุมพร
12
สระบุรี
สระบุรี