รายการ กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 16:00 .
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
1495
1499
1491
1494
1500
1489
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
2
1191
1187
1193
1189
1196
1190
นครสวรรค์
นครสวรรค์
3
1016
1007
1029
1022
1008
1026
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
1387
1376
1384
1382
1383
1385
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
5
1415
1428
1419
1429
1425
1424
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
6
1175
1185
1161
1164
1174
1181
1172
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
7
1147
1144
1153
1146
1150
1158
นครราชสีมา
นครราชสีมา
8
1081
1077
1084
1090
1078
1074
ชลบุรี
ชลบุรี