รายการ กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 15:40 .
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
2312
2308
2324
2307
2315
2322
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
2
2082
2068
2088
2076
2069
2071
ชลบุรี
ชลบุรี
3
2356
2349
2353
2355
2359
2358
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
4
2415
2434
2424
2414
2416
2413
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
5
2027
2032
2025
2023
2015
2037
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
2123
2133
2141
2125
2136
2130
นครราชสีมา
นครราชสีมา
7
2379
2376
2388
2387
2367
2375
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
8
2155
2161
2156
2153
2165
2150
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช