รายการ กรีฑา วิ่ง 400 เมตร - ชาย  
ทศกรีฑา5    ไม่ระบุ     Heat 2
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 16:20 .
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
1218
ปทุมธานี
ปทุมธานี
2
1159
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
3
1124
ตรัง
ตรัง
4
1001
กระบี่
กระบี่
5
1478
อุดรธานี
อุดรธานี
6
1432
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
7
1391
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
8
1316
มุกดาหาร
มุกดาหาร