รายการ กรีฑา วิ่ง 400 เมตร - ชาย  
ทศกรีฑา5    ไม่ระบุ     Heat 1
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 16:20 .
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
1142
นครปฐม
นครปฐม
2
1101
เชียงใหม่
เชียงใหม่
3
1481
อุดรธานี
อุดรธานี
4
1411
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
5
1280
พิษณุโลก
พิษณุโลก
6
1433
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
7
1205
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
8
1380
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ