รายการ กรีฑา พุ่งแหลน - หญิง  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 14:30 .
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
2095
เชียงราย
เชียงราย
2
2390
สุรินทร์
สุรินทร์
3
2271
ลพบุรี
ลพบุรี
4
2061
ขอนแก่น
ขอนแก่น
5
2234
พัทลุง
พัทลุง
6
2089
ชลบุรี
ชลบุรี
7
2302
สงขลา
สงขลา
8
2233
พัทลุง
พัทลุง
9
2290
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
10
2408
อุดรธานี
อุดรธานี
11
2383
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
12
2185
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
13
2075
ชลบุรี
ชลบุรี
14
2094
เชียงราย
เชียงราย
15
2251
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์