รายการ กรีฑา กระโดดสูง - ชาย  
ทศกรีฑา4    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 14:00 .
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
1432
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
2
1101
เชียงใหม่
เชียงใหม่
3
1481
อุดรธานี
อุดรธานี
4
1205
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
5
1124
ตรัง
ตรัง
6
1380
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
7
1478
อุดรธานี
อุดรธานี
8
1280
พิษณุโลก
พิษณุโลก
9
1433
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
10
1142
นครปฐม
นครปฐม
11
1001
กระบี่
กระบี่
12
1159
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
13
1218
ปทุมธานี
ปทุมธานี
14
1316
มุกดาหาร
มุกดาหาร
15
1391
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
16
1411
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี