รายการ กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด - ชาย  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 14:00 .
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
1034
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
1407
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
3
1472
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
4
1447
หนองคาย
หนองคาย
5
1123
ตรัง
ตรัง
6
1284
พิษณุโลก
พิษณุโลก
7
1348
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
8
1216
ปทุมธานี
ปทุมธานี
9
1056
ขอนแก่น
ขอนแก่น
10
1027
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
11
1093
ชุมพร
ชุมพร
12
1180
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
13
1266
พัทลุง
พัทลุง
14
1311
ภูเก็ต
ภูเก็ต
15
1399
สุโขทัย
สุโขทัย
16
1411
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี