รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก - ชาย  
ทศกรีฑา3    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 10:50 .
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
1218
ปทุมธานี
ปทุมธานี
2
1432
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
3
1380
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
4
1481
อุดรธานี
อุดรธานี
5
1142
นครปฐม
นครปฐม
6
1280
พิษณุโลก
พิษณุโลก
7
1411
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
8
1478
อุดรธานี
อุดรธานี
9
1101
เชียงใหม่
เชียงใหม่
10
1205
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
11
1124
ตรัง
ตรัง
12
1159
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
13
1316
มุกดาหาร
มุกดาหาร
14
1391
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
15
1433
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
16
1001
กระบี่
กระบี่