รายการ กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย  
รอบคัดเลือก    ไม่ระบุ     Heat 2
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 10:10 .
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
1474
1483
1478
1485
1473
1482
อุดรธานี
อุดรธานี
2
1081
1077
1084
1090
1078
1074
ชลบุรี
ชลบุรี
3
1016
1007
1029
1022
1008
1026
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
1415
1428
1419
1429
1425
1424
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
5
1191
1187
1193
1189
1196
1190
นครสวรรค์
นครสวรรค์
6
1113
1102
1098
1107
1103
1116
เชียงใหม่
เชียงใหม่
7
1286
1281
1287
1291
1282
1299
พิษณุโลก
พิษณุโลก
8
1451
1446
1445
1448
1444
1447
หนองคาย
หนองคาย