รายการ กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง  
รอบคัดเลือก    ไม่ระบุ     Heat 1
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 09:50 .
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
2082
2068
2088
2076
2069
2071
ชลบุรี
ชลบุรี
2
2119
2120
2115
2113
2114
นครพนม
นครพนม
3
2123
2133
2141
2125
2136
2130
นครราชสีมา
นครราชสีมา
4
2415
2434
2424
2414
2416
2413
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
5
2155
2161
2156
2153
2165
2150
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
6
2186
2189
2197
2187
2188
2193
ปทุมธานี
ปทุมธานี
7
2054
2053
2047
2041
2057
2050
ขอนแก่น
ขอนแก่น
8
2222
2221
2217
2220
2218
2219
พังงา
พังงา