รายการ กรีฑา กระโดดไกล - ชาย  
ทศกรีฑา2    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 09:30 .
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
1380
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
2
1478
อุดรธานี
อุดรธานี
3
1142
นครปฐม
นครปฐม
4
1280
พิษณุโลก
พิษณุโลก
5
1432
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
6
1411
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
7
1124
ตรัง
ตรัง
8
1205
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
9
1391
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
10
1433
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
11
1481
อุดรธานี
อุดรธานี
12
1316
มุกดาหาร
มุกดาหาร
13
1101
เชียงใหม่
เชียงใหม่
14
1001
กระบี่
กระบี่
15
1159
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
16
1218
ปทุมธานี
ปทุมธานี