รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก - หญิง  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 08:40 .
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
2018
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
2147
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
3
2285
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
4
2351
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
5
2411
อุทัยธานี
อุทัยธานี
6
2005
กระบี่
กระบี่
7
2107
ตาก
ตาก
8
2228
พัทลุง
พัทลุง
9
2266
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
10
2350
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
11
2342
สุโขทัย
สุโขทัย
12
2253
แพร่
แพร่
13
2093
เชียงราย
เชียงราย
14
2159
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
15
2014
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
16
2138
นครราชสีมา
นครราชสีมา
17
2284
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ