รายการ กรีฑา วิ่ง 100 เมตร - ชาย  
ทศกรีฑา1    ไม่ระบุ     Heat 2
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 08:30 .
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
1280
พิษณุโลก
พิษณุโลก
2
1380
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
3
1433
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
4
1101
เชียงใหม่
เชียงใหม่
5
1205
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
6
1481
อุดรธานี
อุดรธานี
7
1411
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
8
1142
นครปฐม
นครปฐม