รายการ กรีฑา วิ่ง 100 เมตร - ชาย  
ทศกรีฑา1    ไม่ระบุ     Heat 1
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 08:30 .
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
1478
อุดรธานี
อุดรธานี
2
1218
ปทุมธานี
ปทุมธานี
3
1001
กระบี่
กระบี่
4
1391
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
5
1432
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
6
1124
ตรัง
ตรัง
7
1159
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
8
1316
มุกดาหาร
มุกดาหาร