รายการ กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 07:30 .
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
2357
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
2
2160
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
3
2083
ชลบุรี
ชลบุรี
4
2103
เชียงใหม่
เชียงใหม่
5
2059
ขอนแก่น
ขอนแก่น
6
2028
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
7
2246
เพชรบุรี
เพชรบุรี
8
2038
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
9
2278
ลำพูน
ลำพูน
10
2394
หนองคาย
หนองคาย
11
2024
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
12
2067
ชลบุรี
ชลบุรี
13
2102
เชียงใหม่
เชียงใหม่
14
2139
นครราชสีมา
นครราชสีมา
15
2157
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
16
2232
พัทลุง
พัทลุง