รายการ ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 เมตร - หญิง  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 16:00 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
พิษณุโลก
พิษณุโลก
3
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
4
ชลบุรี
ชลบุรี
5
ตาก
ตาก
6
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
7
นนทบุรี
นนทบุรี
8
เชียงใหม่
เชียงใหม่