รายการ ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 16:00 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
เชียงใหม่
เชียงใหม่
4
ชลบุรี
ชลบุรี
5
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
ปทุมธานี
ปทุมธานี
7
เชียงใหม่
เชียงใหม่
8
นนทบุรี
นนทบุรี