รายการ ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 16:00 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
2
ขอนแก่น
ขอนแก่น
3
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
4
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
นนทบุรี
นนทบุรี
7
เชียงใหม่
เชียงใหม่
8
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี