รายการ ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย  
รอบคัดเลือก    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 08:30 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
2
1
3
2
4
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
3
2
1
4
3
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
4
1
4
3
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
1
2
4
3
เชียงใหม่
เชียงใหม่
6
3
1
4
2
นนทบุรี
นนทบุรี
7
3
1
2
4
นครปฐม
นครปฐม