รายการ ว่ายน้ำ กรรเชียง 200 เมตร - ชาย  
รอบคัดเลือก    ไม่ระบุ     Heat 3
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 08:30 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
2
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
3
นนทบุรี
นนทบุรี
4
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
สงขลา
สงขลา
7
ตาก
ตาก