รายการ ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง  
รอบคัดเลือก    ไม่ระบุ     Heat 3
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 08:30 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
2
แพร่
แพร่
3
ตรัง
ตรัง
4
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
6
นนทบุรี
นนทบุรี
7
พิษณุโลก
พิษณุโลก