รายการ ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง  
รอบคัดเลือก    ไม่ระบุ     Heat 2
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 08:30 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
2
นครราชสีมา
นครราชสีมา
3
เชียงใหม่
เชียงใหม่
4
ชลบุรี
ชลบุรี
5
เชียงใหม่
เชียงใหม่
6
อ่างทอง
อ่างทอง
7
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี