รายการ ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  
รอบคัดเลือก    ไม่ระบุ     Heat 3
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 08:30 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
แพร่
แพร่
2
นครปฐม
นครปฐม
3
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
4
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
ลำปาง
ลำปาง
6
มหาสารคาม
มหาสารคาม
7
ระนอง
ระนอง
8
เชียงราย
เชียงราย