รายการ มวยไทยสมัครเล่น แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  
รอบสอง    ไม่ระบุ     คู่ที่ 48
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13:00 .
สนาม
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
RED
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
2
BLUE
พิษณุโลก
พิษณุโลก