รายการ มวยไทยสมัครเล่น แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  
รอบแรก    ไม่ระบุ     คู่ที่ 27
วันที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 13:00 .
สนาม
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
RED
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
2
ขอนแก่น
ขอนแก่น