รายการ มวยไทยสมัครเล่น ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  
รอบแรก    ไม่ระบุ     คู่ที่ 19
วันที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 13:00 .
สนาม
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
RED
สระบุรี
สระบุรี
2
BLUE
ระนอง
ระนอง